Vinasinco
62 Nguyễn Thị Định, Hà Nội, Việt Nam
Mon-Sat: 07:00 - 17:00
20 Th7 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam – VINASINCO cần tuyển dụng nhân sự cho dự án mới, cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng và số lượng: Nhân viên Lễ tân tòa nhà: 09 người Nhân viên kế toán Ban Quản lý...

Đọc tiếp
04 Th5 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam – VINASINCO cần tuyển dụng nhân sự cho dự án mới, cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng và số lượng: Nhân viên hành chính: 09 người Nhân viên lễ tân tòa...

Đọc tiếp