Sức khỏe của người CBCNV là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của Công ty, tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo tốt sức khỏe, đời sống và các chính sách cho NLĐ. Sáng 22.11.2022, 80 CBNV VINASINCO đã tiến hành lấy máu để khám sức khoẻ định kỳ lần 1 của năm 2022. Sau khi khám và được tư vấn, CBCNV nắm được tình trạng sức khỏe của mình, từ đó có những điều chỉnh phù hợp cho bản thân. Với nguồn nhân lực chất lượng, Vinasinco luôn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCNV đảm bảo nguồn nhân sự phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

Lịch khám tại Mediplus
 – Thứ 4 ngày 23.11.2022, CBNV của lần khám sức khoẻ đợt 1 sẽ khám tổng quát tại MEDIPLUS – 99 Tân Mai – Hà Nội
– Thứ 5 ngày 24.11.2022, CBNV của lần khám sức khoẻ đợt 2 sẽ khám tổng quát tại MEDIPLUS – 99 Tân Mai – Hà Nội
– Thứ 6 ngày 25.11.2022, CBNV của lần khám sức khoẻ đợt 3 sẽ khám tổng quát tại MEDIPLUS – 99 Tân Mai – Hà Nội
Chị Thủy Trưởng ban quản lý Khu T – Trung Hòa, Nhân Chính