– Quy mô dự án: Dự án tòa nhà Vinaconex 1 tại vị trí 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng diện tích khu đất của dự án là 13.333 m2, trong đó diện tích đất để xây dựng công trình là 10.420 m2. Quy mô của dự án bao gồm 1 khối nhà cao 5 tầng, 5 khối nhà cao từ 22 đến 27 tầng, khối đế 2 tầng và 2 tầng hầm.

  • Tòa nhà C2 cao 24 tầng, tầng 01-03 làm văn phòng, kinh doanh thương mại, tầng 04-24 là các căn hộ, mỗi tầng gồm 02 căn hộ.
  • Tòa nhà A2, B cao 27 tầng, tầng 01-03 làm văn phòng, kinh doanh thương mại, tầng 04-27 là các căn hộ, mỗi tầng gồm 03 căn hộ.
  • Tòa nhà A1 cao 24 tầng, tầng 01-03 làm văn phòng, kinh doanh thương mại, tầng 04-24 là các căn hộ, mỗi tầng gồm 03 căn hộ.
  • Tòa nhà C1 cao 22 tầng đang xây dựng, chưa bàn giao cho khách hàng.
  • Khu nhà D cao 05 tầng làm văn phòng và kinh doanh thương mại.
  • Khu nhà E cao 02 tầng làm văn phòng và kinh doanh thương mại.

– Các dịch vụ Công ty Vinasinco cung cấp tại tòa nhà Vinaconex 1 hiện nay bao gồm:

  • Quản lý, khai thác, vận hành và cung cấp dịch vụ nhà chung cư, văn phòng.
  • Khai thác kinh doanh dịch vụ gia tăng khác.