Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong buổi giao ban đầu tuần tại trụ sở Công ty Vinasinco ban thi đua khen thưởng đã tổ chức họp và bình xét danh hiệu thi đua “Gương mặt Vinasinco tiêu biểu” cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 09/2022.
– Hai cá nhân là cán bộ Ban quản lý 17T-123 là chị Trần Thị Thu & Phan Thị Hiên tích tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao được cư dân gửi thư cảm ơn vì kịp thời giúp đỡ chăm sóc, sơ cứu cư dân bị tụ huyết áp và bị ngã tại sảnh tòa nhà.
– Đồng thời khen thưởng tập thể Ban Quản lý tòa nhà 17T7,8,9 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tháng, được bộ phận giám sát dịch vụ đánh giá tốt, không mắc các lỗi vi phạm nội quy quy định của Công ty.
– Tích cực thực hiện các công việc khó khăn, phức tạp cho cư dân, được cư dân quý mến, gửi thư cảm ơn, khen ngợi.
Cán bộ Ban quản lý 17T-123  chị Trần Thị Thu & Phan Thị Hiên
Thư cảm ơn của bac Phúc cư dân tòa nhà 17T2 do Vinasinco quản lý vận hành