Thông báo về việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

  1. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 27/02/2023.
  2. Mục đích lập: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  3. Thời gian tổ chức: 29/03/2023
  4. Địa điểm tổ chức: Số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

Thông báo về việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *