Cập nhật các hoạt động của Tổng Công Ty CP VINACONEX trong tháng 10/2023