Vinasinco
62 Nguyễn Thị Định, Hà Nội, Việt Nam
Mon-Sat: 07:00 - 17:00
07 Th8 2019

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC

CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC : ÔNG  KATO KENICHI Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc, ông hiện là một trong những người tư vấn giàu kinh nghiệm nhất trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, kết nối chiến lược công ty với kế hoạch của đơn vị và hỗ trợ triển khai chiến lược....

Đọc tiếp