0 Comments

Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2022, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2022 như sau: Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 3.Tỷ lệ chi trả cổ…

Đọc tiếp