0 Comments

Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2022, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam

Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2022 như sau: Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 3.Tỷ lệ chi trả cổ…

Đọc tiếp
Thông báo
0 Comments

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022) ———————————————   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý…

Đọc tiếp
Thông báo
0 Comments

Thông báo ngày lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam – VINASINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm…

Đọc tiếp