Vinasinco
62 Nguyễn Thị Định, Hà Nội, Việt Nam
Mon-Sat: 07:00 - 17:00
23 Th7 2022
Thông báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022) ---------------------------------------------   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý...

Đọc tiếp
25 Th5 2022
Thông báo

Thông báo ngày lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông! Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam - VINASINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm...

Đọc tiếp