Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2022 như sau:

  1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3.Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2%

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/05/2023
  2. Thời gian chi trả cổ tức: từ 09h ngày 15/06/2023 đến 16h ngày 19/06/2023

(Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian giữa thời điểm kết thúc chốt danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 15/06/2023) thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

  1. Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam – số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  2. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của cổ đông

8.Thủ tục chi trả cổ tức:

  1. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt:Đề nghị mang theo giấy CMND/CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND/CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND/CCCD của người được ủy quyền.

  1. Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả phí chuyển tiền).

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về địa chỉ sau đây trước ngày 14/05/2023:

Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam

Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 024.62512512

 

Lưu ý:

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính

Điện thoại: 024.62512512

Trân trọng thông báo.!

2023- Thông báo chi trả cổ tức