Vinasinco
62 Nguyễn Thị Định, Hà Nội, Việt Nam
Mon-Sat: 07:00 - 17:00
23 Th7 2022
Thông báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO (V/v: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022) ---------------------------------------------   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý...

Đọc tiếp