Ngày 05/11/2022, theo Thông tư số 02/2016 của Bộ Xây dựng, được sự đồng thuận của cư dân chung cư Tòa nhà Bohemia Residence, Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức thành công.

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt chính quyền địa phương, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện chủ đầu tư Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư, đơn vị quản lý vận hành Công ty Vinasinco và toàn thể cư dân là chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu căn hộ chung cư, đại diện khối văn phòng thương mại Tòa nhà Bohemia Residence

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua các văn kiện, quy chế và các nội dung quan trọng: Bầu Ban quản trị nhà chung cư (nhiệm kỳ 2022 – 2025); Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản trị;…cùng các nội dung liên quan.

Trước đó, danh sách các ứng viên được đề cử vào Ban Quản trị được ban tổ chức niêm yết công khai và thông báo đến toàn thể cư dân nhằm đảm bảo việc thực hiện bầu cử dân chủ và minh bạch.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu dưới sự giám sát của cư dân và các bên, Hội nghị đã bầu ra Ban quản trị với 5 thành viên, gồm 4 thành viên là chủ sở hữu các căn hộ và 1 thành viên là đại diện chủ đầu tư.

Việc bầu ra Ban quản trị với đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, cư dân sẽ được đảm bảo quyền lợi hợp pháp thông qua những người đại diện do chính mình bầu ra. Thành viên Ban quản trị được lựa chọn là những người có năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết sẽ góp phần xây dựng cộng đồng Bohemia Residence văn minh, hiện đại và là “Nơi cuộc sống trọn vẹn” cho toàn thể cư dân.

Kính chúc Ban quản trị khi đi vào hoạt động chính thức sẽ hoạt động hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ban tổ chức chúc mừng Ban quản trị sau khi có buổi họp đầu tiên bầu trưởng ban quản trị

Trưởng ban tổ chức ông – Đào Hữu Giảng – Phó TGĐ Công ty Vinasinco

Đại diện chủ đầu tư báo cáo các tại Hội nghị

Trưởng ban quản lý  Tòa nhà – Ông Nguyễn Việt Phương báo cáo công tác vận hành tại Hội nghị

         Đại diện các chủ sở hữu là cư dân của tòa nhà phát biết góp ý nội dung quý chế hoạt động của Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025