Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam – VINASINCO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của VINASINCO:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 9h00 thứ Bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022

2. Địa điểm:
Hội trường Tầng 3, trụ sở Công ty VINASINCO
Số 62 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

3. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINASINCO theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/07/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty VINASINCO trước 17h00 thứ Năm ngày 25/08/2022.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
– Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.
– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
– Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
– Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tại website của VINASINCO (địa chỉ: www.vinasinco.com.vn).

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Phòng Tổ chức hành chính – Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam
Địa chỉ: Số 62 phố Nguyễn thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 62512512; Email: vanthu@vinasinco.com.vn

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Thành

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm:

1. Giaymoihop

2. ChuongtrinhDaihoi

3. Quychelamviec

4. Quychebauthanhvien HĐQT

4.1. Huongdan Decu Ungcu

4.2. Giaydecu

4.3. Giayungcu

4.4. Phieubaucu

4.5. Soyeulylich

5.1. TTr số 10 – miennhiemthanhvien HĐQT

5.2. TTr số 11 – PhuonganchaobanCPconlai

5.3. TTr – baubosungthanhvienHĐQT

6. Duthao Nghiquyet

7.1. Mauuyquyen

7.2. MauPhieubieuquyet

7.3. Mauthe bieuquyet

Đề cử – ứng cử viên HĐQT

Đề cử  ứng cử viên HĐQT – Nguyễn Trọng Hiếu