THÔNG BÁO
(V/v: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022)
———————————————

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty như sau:
1. Ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022: Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 27/7/2022.
2. Mục đích lập: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.
3. Thời gian tổ chức: 09h00 thứ Bảy ngày 27 tháng 08 năm 2022.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 trụ sở Công ty, 62 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!
Công ty Vinasinco

File đính kèm chi tiết:

Nghi quyet DHDCD bat thuong l2

Thông báo lập DS cổ đông