Đại Hội Đảng Bộ - Khóa III- Nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự chỉ đạo trực tiếp của đảng uỷ Tổng công ty VINACONEX, Đảng bộ Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Đô thị Việt Nam - VINASINCO tổ chức đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua, nêu bật những thành tựu đạt được, đồng thời chỉ ra những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân của những yếu kém tồn tại, từ đó đúc kết những bài học kinh nghiệm; Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu xây dựng Đảng bộ công ty phát triển toàn diện

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ đô thị, tăng cường mở rộng phạm vi kinh doanh và thực hiện đổi mới toàn diện trong cơ chế quản lý, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng bằng cả trái tim, đưa công ty phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Cấp uỷ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đó là: Hoàn thành nhiệm vụ Quản lý – Vận hành – Khai thác dịch vụ tại 06 dự án; Cung cấp Dịch vụ Bảo vệ cho các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển doanh thu năm sau cao hơn năm trước.

- Đảm bảo việc làm thường xuyên góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên trong đảng bộ;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ xã hội, công tác từ thiện, tham gia các phong trào làm từ thiện, ủng hộ đồng bào nghèo, gặp thiên tai bão lũ…

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp các đoàn thể chính trị là công đoàn, đoàn thanh niên

- Xây dựng văn minh đô thị tại các dự án, góp phần duy trì và nâng cao uy tín của thương hiệu VINACONEX

Định hướng phát triển của Đảng bộ đến 2025:

- Tập trung xây dựng công ty theo hướng ổn phát triển mở rộng và bền vững. Chuyên nghiệp hoá các loại hình cung cấp dịch vụ hiện có. Mở rộng và phát triển thêm các loại hình kinh doanh dịch vụ mới.

- Đảng bộ công ty VINASINCO giữ vững danh hiệu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.