Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong buổi giao ban đầu tuần tại trụ sở Công ty Vinasinco ngày 14/11/2022 Ban thi đua khen thưởng đã tổ chức họp và bình xét danh hiệu thi đua “Gương mặt Vinasinco tiêu biểu” cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10/2022.
– Các cá nhân được khen thưởng như sau:
1- Lê Thị Thúy : Ban quản lý 17T-789
2- Phạm Anh Tú : Ban quản lý 17T-789
3- Nguyễn Võ Thi : Ban quản lý 34T-24T
4- Hà Thị Phương : Ban quản lý N05
5- Nguyễn Đình Duỳnh : Ban quản lý N05
– Đã có thành tích tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tháng được bộ phận giám sát dịch vụ đánh giá tốt, không mắc các lỗi vi phạm nội quy quy định của Công ty và được cư dân gửi thư cảm ơn vì kịp thời giúp đỡ chăm sóc, sơ cứu cư dân bị tụ huyết áp và bị ngã tại sảnh tòa nhà.Tích cực thực hiện các công việc khó khăn, phức tạp cho cư dân, được cư dân quý mến, gửi thư cảm ơn, khen ngợi.

Lê Thị Thúy, : Ban quản lý 17T-789; Nguyễn Võ Thi : Ban quản lý 34T-24T; – Hà Thị Phương : Ban quản lý N05

Phạm Anh Tú : Ban quản lý 17T-789; Nguyễn Đình Duỳnh : Ban quản lý N05

Thư cảm ơn do bà Hà Thu Trang cư dân N05 trực tiếp gửi Công ty Vinasinco và Ban quản lý N05