Ngày 16/6/2021, Công an quận Cầu Giấy tổ chức kiểm tra các cơ sở về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định và tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC tại Tòa nhà 34T.

Về công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, trong các năm gần đây, Công an  quận Cầu giấy đã phối hợp với công ty  Vinasinco tổ chức được nhiều lớp tập huấn PCCC cho nhiều loại hình cơ sở, nhiều đối tượng trên địa bàn do công ty quản lý. Từng bước nâng cao ý thức của cư dân trong công tác PCCC và CNCH, xây dựng được các tổ PCCC tại tòa nhà. Cùng với đó, công tác chữa cháy trên địa bàn không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, số lượng các vụ cháy giảm.

Đánh giá Công tác PCCC đã có chuyển biến tốt, thu được nhiều kết quả về công tác phòng cháy, Công an quận chủ động phối hợp các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn DN, cư dân thực hiện tốt các mặt công tác PCCC, kịp thời khắc phục các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ.

Để góp phần giải quyết những tồn tại, khó khăn trên, việc công an quận tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP là một công tác đặc biệt quan trọng trong việc phân cấp quản lý nhà nước về PCCC, đảm bảo công tác an toàn PCCC được chỉ đạo xuyên suốt đến cấp cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, để kịp thời nắm bắt và làm tốt công tác quản lý PCCC. Chủ động phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật về PCCC.

Công an quận họp tuyên truyền công tác pccc tại phòng sinh hoạt cộng đồng tòa nhà

Kiểm tra tủ báo cháy tại tòa nhà

Kiểm tra hệ thống cứu hỏa tại tầng hầm.

Kiểm tra hệ thống bơm cứu hỏa tòa nhà

Công an Quận hướng dẫn tăng cường chuyên môn nghiệp vụ cho đội pccc cơ sở Vinasinco

KIểm tra nghiệp vụ và áp lực nước tại các trụ cứu hỏa

Công an quận tổ chức hướng dẫn cho đội pccc cơ sở hơn 200 người của Công ty Vinasinco

Ông Bùi Danh Tuẩn : Trưởng ban an ninh Vinasinco trả lời về công tác PCCC tại tòa nhà 34T- Trung hòa